top of page
Logo_Stefka_Radeva_web.png

Стефка Радева е дипломиран Психотерапевт, Логотерапевт (терапия, ориентирана към ценности и смисъл), Семеен и брачен консултант.​ Има богат опит в консултативна, превантивна и рехабилитационна практика, идивидуално, с деца и семейства, брачни партньори, групи и екипи. Работи в кабинет и онлайн. Практикува консултиране в областта на: справяне с травма, житейски трудности, ниска самооценка, овладаване на кризи, бърнаут, социална тревожност,  депресия, паник-атаки, загуба на близък.

Nothing to book right now. Check back soon.
bottom of page